หมวดหมู่ - ข่าวท่องเที่ยวจอร์เจีย

ข่าวด่วนจากจอร์เจีย - การเดินทางและการท่องเที่ยว แฟชั่น ความบันเทิง การทำอาหาร วัฒนธรรม กิจกรรม ความปลอดภัย ความปลอดภัย ข่าว และแนวโน้ม

ข่าวการเดินทางและการท่องเที่ยวจอร์เจียสำหรับผู้เยี่ยมชม จอร์เจีย ประเทศที่เป็นจุดตัดระหว่างยุโรปและเอเชีย เป็นอดีตสาธารณรัฐของสหภาพโซเวียต เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านบนภูเขาคอเคซัสและชายหาดทะเลดำ มีชื่อเสียงจาก Vardzia อารามถ้ำขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 และภูมิภาค Kakheti ที่ปลูกไวน์โบราณ เมืองหลวงอย่างทบิลิซีเป็นที่รู้จักจากสถาปัตยกรรมที่หลากหลายและถนนที่ปูด้วยหินเหมือนเขาวงกตของเมืองเก่า