หมวดหมู่ - ข่าวท่องเที่ยวพม่า

ข่าวด่วนจากเมียนมาร์ – การเดินทางและการท่องเที่ยว แฟชั่น บันเทิง การทำอาหาร วัฒนธรรม กิจกรรม ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย ข่าวสาร และเทรนด์

ข่าวการเดินทางและการท่องเที่ยวพม่าสำหรับนักเดินทางและผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินทาง เมียนมาร์ (เดิมเรียกว่า พม่า) เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีกลุ่มชาติพันธุ์มากกว่า 100 กลุ่ม มีพรมแดนติดกับอินเดีย บังคลาเทศ จีน ลาว และไทย ย่างกุ้ง (เดิมคือย่างกุ้ง) เมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ เป็นที่ตั้งของตลาดที่คึกคัก สวนสาธารณะและทะเลสาบหลายแห่ง และเจดีย์ชเวดากองปิดทองสูงตระหง่านซึ่งมีพระธาตุและมีอายุตั้งแต่ศตวรรษที่ 6