หมวดหมู่ - ข่าวการท่องเที่ยวอเมริกันซามัว

American Samoa News รวมทั้ง Travel and Tourism News สำหรับผู้เข้าชม

อเมริกันซามัวเป็นดินแดนของสหรัฐอเมริกาครอบคลุม 7 หมู่เกาะแปซิฟิกใต้และอะทอลล์ Tutuila ซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดเป็นที่ตั้งของเมืองหลวง Pago Pago ซึ่งมีท่าเรือธรรมชาติล้อมรอบด้วยยอดภูเขาไฟรวมถึงภูเขา Rainmaker ที่สูง 1,716 ฟุต อุทยานแห่งชาติของอเมริกันซามัวแบ่งออกระหว่างหมู่เกาะตูตูอิลาโอฟูและเกาะทาอีเน้นทิวทัศน์เขตร้อนของดินแดนที่มีป่าฝนชายหาดและแนวปะการัง