หมวดหมู่ - ข่าวท่องเที่ยวจอร์แดน

ข่าวด่วนจากจอร์แดน – การเดินทางและการท่องเที่ยว แฟชั่น ความบันเทิง การทำอาหาร วัฒนธรรม กิจกรรม ความปลอดภัย ความปลอดภัย ข่าวสาร และแนวโน้ม

Jordan Travel & Tourism News สำหรับผู้เยี่ยมชม จอร์แดนซึ่งเป็นชาติอาหรับทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนถูกกำหนดโดยอนุสรณ์สถานโบราณเขตอนุรักษ์ธรรมชาติและรีสอร์ทริมทะเล เป็นที่ตั้งของแหล่งโบราณคดีที่มีชื่อเสียงของ Petra ซึ่งเป็นเมืองหลวงของ Nabatean ซึ่งมีอายุราว 300 ปีก่อนคริสตกาลตั้งอยู่ในหุบเขาแคบ ๆ ที่มีสุสานวัดและอนุสาวรีย์ที่แกะสลักเป็นหน้าผาหินทรายสีชมพูโดยรอบ Petra ได้รับสมญานามว่า "Rose City"