หมวดหมู่ - China Travel News

ข่าวด่วนจากประเทศจีน – การเดินทางและการท่องเที่ยว แฟชั่น ความบันเทิง การทำอาหาร วัฒนธรรม กิจกรรม ความปลอดภัย ความปลอดภัย ข่าวสาร และแนวโน้ม

ประเทศจีนซึ่งเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเป็นประเทศในเอเชียตะวันออกและเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกโดยมีประชากรประมาณ 1.428 พันล้านคนในปี 2017 ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 9,600,000 ตารางกิโลเมตรมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามหรือใหญ่เป็นอันดับสี่ ประเทศตามพื้นที่