หมวดหมู่ - ข่าวท่องเที่ยวมาลี

ข่าวด่วนจากมาลี – การเดินทางและการท่องเที่ยว แฟชั่น ความบันเทิง การทำอาหาร วัฒนธรรม กิจกรรม ความปลอดภัย ความมั่นคง ข่าวสาร และแนวโน้ม

ข่าวการเดินทางและการท่องเที่ยวของมาลีสำหรับนักเดินทางและผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว ประเทศมาลีสาธารณรัฐมาลีเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในแอฟริกาตะวันตก มาลีเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับแปดในแอฟริกามีพื้นที่กว่า 1,240,000 ตารางกิโลเมตร มาลีมีประชากร 19.1 ล้านคน 67% ของประชากรคาดว่าจะมีอายุต่ำกว่า 25 ปีในปี 2017 เมืองหลวงคือบามาโก