หมวดหมู่ - ข่าวการท่องเที่ยวคิวบา

ข่าวการท่องเที่ยวแคริบเบียน

ข่าวด่วนจากคิวบา - การเดินทางและการท่องเที่ยว แฟชั่น ความบันเทิง การทำอาหาร วัฒนธรรม กิจกรรม ความปลอดภัย ความมั่นคง ข่าว และแนวโน้ม

คิวบา หรือชื่อทางการคือสาธารณรัฐคิวบา เป็นประเทศที่ประกอบด้วยเกาะคิวบา อิสลาเดลายูเวนตุด และหมู่เกาะย่อยอีกหลายแห่ง คิวบาตั้งอยู่ทางตอนเหนือของทะเลแคริบเบียน ซึ่งทะเลแคริบเบียน อ่าวเม็กซิโก และมหาสมุทรแอตแลนติกมาบรรจบกัน