หมวดหมู่ - ข่าวการท่องเที่ยวสาธารณรัฐอัฟริกากลาง

ข่าวด่วนจากสาธารณรัฐแอฟริกากลาง - การเดินทางและการท่องเที่ยว แฟชั่น ความบันเทิง การทำอาหาร วัฒนธรรม กิจกรรม ความปลอดภัย ความปลอดภัย ข่าว และแนวโน้ม

สาธารณรัฐแอฟริกากลางเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในแอฟริกากลาง มีพรมแดนติดกับชาดทางทิศเหนือ ซูดานทางตะวันออกเฉียงเหนือ ซูดานใต้ทางทิศตะวันออก สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกทางทิศใต้ สาธารณรัฐคองโกทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ และแคเมอรูนทางทิศตะวันตก