หมวดหมู่ - ข่าวการท่องเที่ยว DRC Congo

ข่าวด่วนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก – การเดินทางและการท่องเที่ยว แฟชั่น ความบันเทิง การทำอาหาร วัฒนธรรม กิจกรรม ความปลอดภัย ความมั่นคง ข่าวสาร และแนวโน้ม

สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือที่เรียกว่าดีอาร์คองโก DRC DROC คองโก - กินชาซาหรือคองโกเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในแอฟริกากลาง เดิมชื่อซาอีร์ โดยแบ่งตามพื้นที่เป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในอนุภูมิภาคซาฮาราแอฟริกาซึ่งเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับสองในแอฟริกาทั้งหมดและใหญ่เป็นอันดับที่ 11 ของโลก