หมวดหมู่ - ข่าวท่องเที่ยวเบลารุส

ข่าวด่วนจากเบลารุส - การเดินทางและการท่องเที่ยว แฟชั่น ความบันเทิง การทำอาหาร วัฒนธรรม กิจกรรม ความปลอดภัย ความปลอดภัย ข่าว และแนวโน้ม

เบลารุส หรือชื่อทางการคือสาธารณรัฐเบลารุส เดิมมีชื่อภาษารัสเซียว่า Byelorussia หรือ Belorussia เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในยุโรปตะวันออก มีพรมแดนติดกับรัสเซียทางตะวันออกเฉียงเหนือ ยูเครนทางใต้ โปแลนด์ทางตะวันตก และลิทัวเนียและลัตเวียทางตะวันตกเฉียงเหนือ เมืองหลวงและเมืองที่มีประชากรมากที่สุดคือมินสค์