หมวดหมู่ - ข่าวท่องเที่ยวคูเวต

ข่าวด่วนจากคูเวต – การเดินทางและการท่องเที่ยว แฟชั่น ความบันเทิง การทำอาหาร วัฒนธรรม กิจกรรม ความปลอดภัย ความปลอดภัย ข่าวสาร และแนวโน้ม

ข่าวการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวคูเวตสำหรับผู้เยี่ยมชม คูเวตอย่างเป็นทางการคือรัฐคูเวตเป็นประเทศในเอเชียตะวันตก ตั้งอยู่ทางเหนือสุดของอาระเบียตะวันออกที่ปลายอ่าวเปอร์เซียมีพรมแดนติดกับอิรักและซาอุดิอาระเบีย ในปี 2016 คูเวตมีประชากร 4.5 ล้านคน: 1.3 ล้านคนเป็นชาวคูเวตและ 3.2 ล้านคนเป็นชาวต่างชาติ