หมวดหมู่ - ข่าวท่องเที่ยวอาเซอร์ไบจาน

ข่าวด่วนจากอาเซอร์ไบจาน – การเดินทางและการท่องเที่ยว แฟชั่น ความบันเทิง การทำอาหาร วัฒนธรรม กิจกรรม ความปลอดภัย ความปลอดภัย ข่าวสาร และแนวโน้ม

อาเซอร์ไบจานซึ่งเป็นประเทศและสาธารณรัฐโซเวียตในอดีตมีอาณาเขตติดกับทะเลแคสเปียนและเทือกเขาคอเคซัสซึ่งครอบคลุมทวีปเอเชียและยุโรป เมืองหลวงของบากูมีชื่อเสียงในเรื่องเมืองชั้นในที่มีกำแพงล้อมรอบในยุคกลาง ภายในเมืองชั้นในมีพระราชวัง Shirvanshahs ซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนของราชวงศ์ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 15 และหอคอย Maiden Tower ที่สร้างด้วยหินอายุหลายศตวรรษซึ่งตั้งตระหง่านเหนือเส้นขอบฟ้าของเมือง