หมวดหมู่ - ข่าวท่องเที่ยวอิหร่าน

ข่าวด่วนจากอิหร่าน – การเดินทางและการท่องเที่ยว แฟชั่น ความบันเทิง การทำอาหาร วัฒนธรรม กิจกรรม ความปลอดภัย ความปลอดภัย ข่าวสาร และแนวโน้ม

ข่าวการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวของอิหร่านสำหรับผู้เยี่ยมชม อิหร่านเรียกอีกอย่างว่าเปอร์เซียและอย่างเป็นทางการสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านเป็นประเทศในเอเชียตะวันตก อิหร่านมีประชากร 82 ล้านคนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดอันดับที่ 18 ของโลก มีอาณาเขตครอบคลุม 1,648,195 กม. ²ทำให้เป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับสองในตะวันออกกลางและใหญ่เป็นอันดับที่ 17 ของโลก