หมวดหมู่ - ข่าวการท่องเที่ยวเอธิโอเปีย

ข่าวด่วนจากประเทศเอธิโอเปีย – การเดินทางและการท่องเที่ยว แฟชั่น ความบันเทิง การทำอาหาร วัฒนธรรม กิจกรรม ความปลอดภัย ความปลอดภัย ข่าวสาร และแนวโน้ม

เอธิโอเปียใน Horn of Africa เป็นประเทศที่ขรุขระและไม่มีทางออกสู่ทะเลซึ่งแบ่งออกเป็น Great Rift Valley ด้วยการค้นพบทางโบราณคดีที่มีอายุมากกว่า 3 ล้านปีจึงเป็นสถานที่แห่งวัฒนธรรมเก่าแก่ ในบรรดาสถานที่สำคัญ ๆ ได้แก่ Lalibela ซึ่งมีโบสถ์คริสต์ที่สร้างด้วยหินตั้งแต่ศตวรรษที่ 12-13 อักซุมเป็นซากปรักหักพังของเมืองโบราณที่มีเสาโอเบลิสก์สุสานปราสาทและโบสถ์พระแม่มารีย์แห่งไซออน