หมวดหมู่ - ข่าวท่องเที่ยวแอฟริกา

ข่าวสารและการอัปเดตเกี่ยวข้องกับสมาชิกของ คณะกรรมการการท่องเที่ยวแอฟริกัน  
อะไรคือสิ่งสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมการเดินทางและการท่องเที่ยวของแอฟริกา
ทำให้แอฟริกาเป็นจุดหมายปลายทางของผู้มาเยือนจากต่างประเทศ

ข่าวสมาคมการท่องเที่ยวแห่งแอฟริกาอย่างเป็นทางการ