หมวดหมู่ - ข่าวสั้น

เรื่องราวโดยสรุปเกี่ยวกับข่าวสารล่าสุดในด้านการบริการ โรงแรมและรีสอร์ท จุดหมายปลายทาง และข่าวอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอื่นๆ